Zásady zpracování osobních údajů

1 Úvodní ustanovení

1.1 Společnost Earthfluence s.r.o. se sídlem v Praze, Kurzova 2222/16, PSČ 15500, IČO: 09170791 (dále jen „Earthfluence“ nebo „DigitalGreens“), provozovatel webových stránek earthfluence.cz a digitalgreensagency.eu (dále jen „Webové stránky“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Evropské nařízení“).

1.2 Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vás informujeme o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem jsou následně používány.

1.3 Zásady dále obsahují informace o tom, jaká vám náleží ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je můžete vůči Earthfluence uplatnit.

2 Jaké osobní údaje zpracováváme

2.1 Všechny vaše osobní údaje Earthfluence zpracovává na základně vámi poskytnutého, dle těchto Zásad informovaného, souhlasu.

2.2 Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito Zásadami.

2.3 V případě, že vaše osobní údaje bude v budoucnosti třeba předat jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat, včetně informací, proč a komu potřebujeme data předat. Předání vašich osobních údajů novému subjektu můžete odmítnout, pokud předání nenařizují státní nařízení.

2.4 Zpracováváme následující údaje:

2.4.1 Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, případně IČO a DIČ, pokud nakupujete jménem právnické osoby.

2.4.2 Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, která nám umožňují kontakt s vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, fakturační adresa, případně váš kontakt na sociálních sítích.

2.4.3 Vaše preference, kterými se rozumí zejména nastavení newsletterů, vyplněné dotazníky, jazyk pro komunikaci, případně preferenční nastavení chatbota.

2.4.4 Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, případně číslo bankovního účtu při společném platebním styku nebo reklamacích.

2.4.5 Údaje související s využitím zákaznické podpory a webu, kterými jsou zejména identifikace zpráv včetně IP adresy.

2.4.6 Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údaje o vašem chování na webu a údaje o vašem chování při čtení emailů, která vám zasíláme.

3 Účely zpracovávání osobních dat

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Jednotlivé způsoby jsou následující:

3.1.1 Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel

Zpracovávané údaje

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení objednávky a dodání zboží/služeb včetně komunikace k tomu potřebné

Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách

Nezbytnost pro splnění smlouvy

10 let a do odvolání souhlasu

Plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména: Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Údaje pro dokazování v trestním řízení po dobu 5 let od provedení objednávky

Plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží/služby

Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách, Údaje související s využitím zákaznické podpory

Plnění právní povinnosti

10 let a do odvolání souhlasu

Správa zákaznické databáze

Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Vaše preference, Údaje o vašich objednávkách, Údaje související s využitím zákaznické podpory, odvozené údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Do odvolání souhlasu

Vytvoření zákaznických segmentů pro marketingové účely

Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Do odvolání souhlasu

Oslovení zákazníka za účelem zjištění spokojenosti s nákupem

Kontaktní údaje, Vaše preference, Údaje související s využitím zákaznické podpory, Odvozené údaje

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Do odvolání souhlasu

3.1.2 V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme v anonymizované formě záznamy chování z cookies pro účely zajištění lepšího provozu Webových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti Earthfluence. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel

Zpracovávané údaje

Právní titul

Doba zpracování

Zlepšení webových stránek a monitoring návštěvnosti

Preferenční údaje, Odvozené údaje

Souhlas se zpracováním cookies ve vašem webovém prohlížeči

2 roky od poslední aktivity

Zobrazení cílené reklamy na jiných webech

Kontaktní údaje, Preferenční údaje, Odvozené údaje

Souhlas se zpracováním cookies ve vašem webovém prohlížeči a/nebo Souhlas se zpracováním osobních údajů

2 roky od poslední aktivity

3.1.3 Jestliže si zažádáte dostávat marketingové nabídky ve formě newsletteru, používáme vaše osobní údaje k zasílání těchto zpráv. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel

Zpracovávané údaje

Právní titul

Doba zpracování

Zasílání marketingových nabídek a edukativního obsahu

Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách, Vaše preference, Odvozené údaje, Údaje související s využitím zákaznické podpory

Souhlas se zasíláním newsletterů nad rámec souhlasu se zpracováváním osobních údajů

Do odvolání souhlasu

3.1.4 Jestliže nejste náš zákazník a kontaktujete naši společnostz jakéhokoli vámi zvoleného důvodu. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel

Zpracovávané údaje

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu

Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Vaše preference, Odvozené údaje, Údaje související s využitím zákaznické podpory

Oprávněný zájem odpovědět na zprávu

Do odvolání souhlasu

3.2 Vaše osobní údaje budou smazány v momentě, kdy pozbyly svého účelu.

4 Zabezpečení a předávání osobních údajů

4.1 Pro ochranu vašich osobních údajů Earthfluence využívá opatření jak technického, tak organizačního rázu.

4.2 Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

4.3 V některých případech vaše osobní údaje můžeme předávat také do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

4.4 Vaše osobní údaje můžeme na základě vašeho souhlasu nebo legislativních povinností předávat následujícím třetím stranám:

4.4.1 státní správě a veřejným orgánům za účelem naplnění právní povinnosti dle příslušných zákonů trhů na kterých Earthfluence působí, zejména dle zákonů České republiky a nařízení Evropské Unie;

4.4.2 právním nebo finančním zástupcům a soudůmza účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;

4.4.3 poskytovatelům platebních služeb a bankámza účelem zpracování plateb, zejména společnostem Stripe, Inc., Česká spořitelna, a. s. a Fio banka, a.s.;

4.4.4 přepravcům za účelem doručení zboží, zejména společnostem Zásilkovna s.r.o., Česká pošta, s.p. a DHL Express (Czech Republic) s.r.o.;

4.4.5 partnerům poskytující marketingové službyza účelem zlepšení služeb, zobrazování reklam na sociálních sítích a jiných webových stránkách a monitoringu webových stránek, zejména společnostem Google Ireland Limited, Facebook Ireland Limited, Seznam.cz, a.s., Heap, Inc. a Hotjar Limited;

4.4.6 poskytovatelům cloudových a dalších digitálních služebza účelem provozu webových stránek a zprostředkování komunikace s vámi, zejména společnostem DigitalOcean LLC, Netlify, Inc., Shoptet, a.s., ManyChat Inc. a The Rocket Science Group LLC, Zoho Corporation Pte. Ltd, Fakturoid s.r.o. a ABRA Flexi s.r.o.

5 Práva subjektů osobních údajů

5.1 Společnost Earthfluence nemá dle Evropského nařízení povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Garanta ochrany osobních údajů Earthfluence můžete kontaktovat na emailové adrese tom@earthfluence.cz.

5.2 Za podmínek stanovených v Evropském nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

5.3 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

5.4 Vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů či odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit podáním požadavku skrze emailovou adresu tom@earthfluence.cz.

5.5 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Evropské nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice.

6 Účinnost

6.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.12.2021.